در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد مهاجرت، دلایل آن،عوامل و شرایط منجر به آن می پردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی‌ میانی

قطعه‌ی "شنا کن" کاری از گروه جالبوت،  شعری از محمود طلوعی و موسیقی و صدای محمدعلی ذاکری قشمی

موسیقی‌ پایانی

قطعه‌ی "کوچ بنفشه‌ها" از فرهاد مهراد و با شعری از شفیعی کدکنی

موسیقی آغاز

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

موسیقی میانی

For Those Who Were Seen Dancing by Dee Zee

Dancing by Dee Zee is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

تماس با ما

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

  https://t.me/harf2020

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

" مهاجران ، پناهجویان ، پناهندگان و مهاجران: تفاوت چیست؟" از وبسایت رسکیو دات ارگ.

https://tinyurl.com/ec3yscfv

" کوچ نشینی!" از وبسایت بریتانیکا. 

https://tinyurl.com/2mr7wpz7

"تفاوت بین یکجانشینی و کوچ‌نشینی!" از وبسایت دیفرنس بتوین نت. 

https://tinyurl.com/2za5npcc

"یک‌جا نشینی: استقرار بزرگ!" از وبسایت وای تراول. 

https://tinyurl.com/6bpv63bf

"چه زمانی انسانها مستقر شدند؟ موش خانگی ممکن است پاسخ دهد!" نوشته‌ی مایکل پرایس.

https://tinyurl.com/3jz9xadw

"مهاجرت های گسترده در تاریخ جهان!"نوشته‌ی یوآن ملینرو گربیو. 

https://tinyurl.com/563rx5bm

"مهاجرتهای انسانی!" از وبسایت بریتانیکا.

https://tinyurl.com/6md4rrua

"هشت مورد از بزرگترین مهاجرت های تاریخ!" از وبسایت اولکیشن. 

https://tinyurl.com/48h86svz

 "نگاه آماری به پدیده مهاجرت در ایران!" از وبسایت رادیو فردا. 

https://tinyurl.com/3jdjz6n7

"پنج موج مهاجرت از ایران در دوران جمهوری اسلامی!" از وبسایت ایندیپندنت فارسی. 

https://tinyurl.com/4xj5ty66

"جایگاه طبیعت: چگونه انسان های مدرن در 99 درصد از تاریخ ما به عنوان عشایر زندگی میکردند!" از وبسایت ایندیپندنت.

https://tinyurl.com/nuvdz7rw

"مهاجرت بزرگ بشر!" نوشته‌ی گوی گاگیلوتا. 

https://tinyurl.com/hadzmvf4

"یک نظریه درباره‌ی مهاجرت!" نوشته‌ی اورت اس لی.

https://tinyurl.com/j2z989aa

"چهار نظریه عمومی مهاجرت!" از وبسایت یورآرتیکل لیبراری.

https://tinyurl.com/dr3y5tek

"عوامل کشش و فشار مهاجرت: مطالعه موردی در شهرها" نوشته‌ی کیانگ کیانگ تت. 

https://tinyurl.com/jkkrj3wk

 "عوامل فشار و کشش!" از وبسایت هریتیج. 

https://tinyurl.com/3dk4mcnx

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد ظرفیتهای شخصیتی متفاوت  انسانها در استمرار و تداوم و یا رها کردن و بریدن در موقعیتهای مختلف زندگی می پردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی‌های میانی

قطعه‌ی "یه چیزی بده به من" از آلبوم "نمیشنوم صداتو" کاری از گروه بی‌باند.

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

تماس با ما

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

  https://t.me/harf2020

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"تئوری تاب آوری (راهنمای کامل)!".از وبسایت اپتیمیست مایند.

https://tinyurl.com/3yh9nxr8

"چرا ما مشکل تاب آوری داریم؟" نوشته‌ی رودریک یاپ. 

https://tinyurl.com/w2yus5e6

"انواع تاب‌آوری!" از وبسایت اپن پیج وب. 

https://tinyurl.com/jxaxj3d

"مهارت های تاب آوری ، عوامل و استراتژی های فرد تاب آور!" نوشته‌ی لسلی ریوپل. 

https://tinyurl.com/wp2hhasz

"هنر ترک: چه زمانی و چگونه می توان رها کرد؟" نوشته‌ی رابرت تیبی.

https://tinyurl.com/4rdkaed2

"هنر ترک!"نوشته‌ی آشگر بروهن. 

https://tinyurl.com/hmdyumjy

"هنر گمشده‌ی ترک کردن!" نوشته‌ی مایک فیشبین.

https://tinyurl.com/j77ca9sx

"تسلیم شدن گزینه نیست! چگونه تسلیم نشویم و انگیزه خود را حفظ کنیم!" نوشته‌ی لیون هو. 

https://tinyurl.com/crvkwfpn

 "هنر تسلیم شدن!" نوشته‌ی راج راقوناتان. 

https://tinyurl.com/4py8ch7n

"چگونه "تسوگیری بازماندگی" می تواند باعث اشتباه شما شود!" از وبسایت بی‌بی‌سی. 

https://tinyurl.com/4mjtp5eh

"محققان دانش پشت پروسه‌ی رهاکردن را فهمیدند!" از وبسایت یورکالرت.

https://tinyurl.com/2zpp4pt4

"طرف تاریک تاب آوری!" نوشته‌ی توماس چامرو و درک لوسک. 

https://tinyurl.com/3xzc9c3j

"آیا شما زود تسلیم میشوید؟ مطالعات نشان می دهد که چگونه تسلیم شدن می تواند یک انتخاب انعطاف پذیر باشد." نوشته‌ی آنا رولی.

https://tinyurl.com/3kc6xpxt

"تاب‌آوری چیست و چرا بازگشت به عقب مهم است؟" نوشته‌ی کارتنی آکر.

https://tinyurl.com/2ajfsh9j

"تاب آوری عاطفی چیست و چگونه می توان آن را ساخت؟" از وبسایت پازیتیو سایکولوژی. 

https://tinyurl.com/6erz53f9

 "شکنندگی عاطفی ، رفاه را در بیماران روانپزشکی پیش بینی می کند!" نوشته‌ی پاولا گرمیکنی. 

https://tinyurl.com/2f77a3zh

"کشف شکنندگی عاطفی ، خود ایده آل و کاذب نفسانی!" نوشته‌ی جنی استار. 

https://tinyurl.com/hbvnzbdp

"شکنندگی عاطفی: کلیدهای درک و تقویت "من"!" از وبسایت استیمیت. 

https://tinyurl.com/29uj9fpd

"چه چیزی ما را مقاوم می کند؟!" نوشته‌ی رومیو ویتلی. 

https://tinyurl.com/77jke242

"سندرم امید کاذب: انتظارات غیرواقعی ازتغییر خود!" نوشته‌ی جی پولیوی.

https://tinyurl.com/58c2y4b4

"میچسبید یا ترک می کنید؟ انعطاف پذیری در مقابل دانستن زمان  مناسب ترک کردن!"از وبلاگ اکتیو یو.

https://tinyurl.com/znrvj3tv

"یافتن راه حل برای هرگز تسلیم شدن ، و هرگز ترک نکردن!" نوشته‌ی آدام ساسینیسکی.

https://tinyurl.com/bfwft4h6

"چارچوب های مفهومی و مدل های تحقیقاتی در مورد تاب‌آوری در مدیریت!" نوشته‌ی جنت لدسمی.

https://tinyurl.com/an3ewu7t

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد گوناگونی گرایش‌های جنسی،جنسیت،و سکشوالیتی و تاریخچه‌ی آن میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

صدای استفاده شده

صحبت‌های آزیتا ساعیان در برنامه‌ی تلویزیونی دنیای عشق

 

موسیقی‌های میانی

قطعه‌ی "کوههای بلند" از آلبوم "برای زندگی" کاری از گروه ماینس وان

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

تماس با ما

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

  https://t.me/harf2020

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"تفاوت بین جنس، جنسیت و گرایش جنسی چیست؟!".از وبسایت اکورد الینس.

https://tinyurl.com/bftp5ma8

"جنس، جنسیت و گرایش جنسی!" از وبسایت بی‌سی کمپس. 

https://tinyurl.com/ch5xkwex

"در اینجا لیست بزرگی از جنسیت ها در سال 2021 وجود دارد!" نوشته‌ی استفانی بارنس. 

https://tinyurl.com/u22rtwc

"11 نوع جنسیت و معانی آنها" انوشته‌ی ژولین کپلان. 

https://tinyurl.com/94hysy2z

"الفبای ال جی بی تی کیو؟!" از وبسایت نیویورک‌تایمز.

https://tinyurl.com/csr9pups

"همجنسخواهی!"از وبسایت استنفورد انکلوپدیا آو فیلاسفی. 

https://tinyurl.com/46vh3w8t

"تاریخچه جنبشهای اجتماعی لزبین ، همجنسگرایان ، دوجنسگرایان و ترنسجندرها!" نوشته‌ی بونی موریس.

https://tinyurl.com/v6wwk8ab

"آیا حیوانات همجنسگرایی وجود دارد؟!" از وبسایت بی‌بی‌سی. 

https://tinyurl.com/naweetnn

 "دانشمندان سیر تکامل همجنس گرایی حیوانات را کشف می کنند!" نوشته‌ی یوانیتا باواگن. 

https://tinyurl.com/j6nn2ps

"معمای تکاملی همجنس گرایی!" نوشته‌ی ویلیام کرمر. 

https://tinyurl.com/b3jrtaw7

"همجنسگرایی ممکن است به دلایل اجتماعی و نه جنسی تحول یافته باشد!" از وبسایت دکانورسیشن. 

https://tinyurl.com/5zxba485

"چگونه انتخاب جنسی ظهور همجنسگرایی را تقویت می کند!" نوشته‌ی ژان فارل.

https://tinyurl.com/s6u32yzx

"تنفر از همجنس گرایان: یک بررسی کلی علمی!" نوشته‌ی گریگوری هرک.

https://tinyurl.com/nh9h6eps

"هموفوبیا چیست؟" نوشته‌ی ارلین کونیک.

https://tinyurl.com/8wxdk7r7

"ال جی بی تی!" از وبسایت ویکی‌پدیا. 

https://tinyurl.com/5dsya5xp

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد هنر معمولی بودن و تمایل رو به گسترش انسانها به متفاوت بودن میپردازیم. اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی‌ میانی

قطعه‌ی "وقتی که..." از گروه آبجیز، از آلبوم " کاملا آواره"

موسیقی‌ پایانی

قطعه‌ی "آدم معمولی"  از گروه کیوسک، از آلبوم "آدم معمولی"

 

موسیقی آغاز

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"هفت عادت افراد بسیار موفق، از مردی که پنج سال وقت صرف مطالعه آنها کرد!".نوشته‌ی مارگریت وارد.

https://tinyurl.com/p7kxuy

"به همین دلیل است که افراد پرکار وپربار همیشه زود بیدار می شوند!" نوشته‌ی سیارا کونلن. 

https://tinyurl.com/39ctdb23

"چرا ساعت 4 صبح پربازده ترین ساعت است؟" از وبسایت وال‌استریت ژورنال. 

https://tinyurl.com/37d35a7b

"زود بیدار شدن خوب است یا بد؟" نوشته‌ی برایان لوفکین. 

https://tinyurl.com/4u6497ez

"سحرخیزی شما را موفق تر نمی کند، اما این پنج چیز رمز موفقیت است!" نوشته‌ی گری برنیسون.

https://tinyurl.com/4yhvejr3

"چرا نباید سعی کنید سحرخیز باشید!"نوشته‌ی آماندا راجری. 

https://tinyurl.com/52wddsfd

"تحقیق: احساس شما درمورد فردگرایی تحت تأثیر طبقه اجتماعی شماست!" نوشته‌ی نیکول استفنز و سارا تاونسند.

https://tinyurl.com/4dta34k8

"با ریتم شبانه روزی خود در ارتباط باشید!" نوشته‌ی نها پاتهاک.

 https://tinyurl.com/4xn64jcd

 "اعتیاد به کار بیشتر یک راه حل برای شکست است تا موفقیت!" نوشته‌ی ربکا منا. 

https://tinyurl.com/afzprjjd

"نفس راحتی بکشید. مشکلی نیست که عادی باشید!" نوشته‌ی اما مهربانپور. 

https://tinyurl.com/y6rkebem

"رویای آمریکایی!" نوشته‌ی آدام براون.

https://tinyurl.com/2wreknev

"معنی موفقیت و چگونگی تعریف موفقیت در زندگی!" نوشته‌ی ایوژن آدو-ووشو. 

https://tinyurl.com/yp9mr946

"مقیاس رضایت از زندگی!" نوشته‌ی اد داینر و دیگران.

https://tinyurl.com/6vmpm469

"آیا ادعاهای روان‌شناسی مثبت‌گرا واقعاً علمی است؟" نوشته‌ی جوزف اسمیت.

https://tinyurl.com/3we8k3ww

"موفقیت!" از وبسایت اتیم‌آنلاین. 

https://tinyurl.com/bmnup9au

 " نظریه رضایت از زندگی و چهار عامل موثر!" نوشته‌ی کورتنی آکرمن. 

https://tinyurl.com/wtjw8wr6

"هنر معمولی بودن!" از وبسایت ویرگول. 

https://tinyurl.com/4j3y42xk

"غلبه بر نیاز به استثنایی بودن!" از وبسایت اسکول آف لایف.

https://tinyurl.com/fe6dzhm

"در دفاع از "معمولی" بودن!" نوشته‌ی بنجامین پی هاردی. 

https://tinyurl.com/yu5s6jmk

"دستاورد!" از وبسایت انکلوپدیا.

https://tinyurl.com/nyss9afm

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد ریشه‌های پیدایش سنت، تفاوت سنت با فرهنگ، و ظهور مدرنیته میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی‌های میانی

قطعه‌ی فولکلوریک "سال‌بد!" با اجرای خاطره حکیمی.

قطعه‌ی "سنت" از آلبوم بالانس کاری از گروه اتاق و بامداد افشار و ترانه‌ای از بهمن بختیاری.

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

تماس با ما

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

  https://t.me/harf2020

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"فرهنگ و علوم شناختی!".از وبسایت استنفورد انکلوپدیا.

https://tinyurl.com/4ffv5j84

"دموکراسی در یک جامعه سنتی: دو فرضیه در مورد نقش!" نوشته‌ی دانیل هیوگز 

https://tinyurl.com/a8r8uvxx

"تفاوت مدرنیته و مدرنیزاسیون و مدرنیسم!" نوشته‌ی سپهر سمیعی. 

https://tinyurl.com/47vuekyb

"مقایسه تعریف سنت از دیدگاه گیدنز و سایر جامعه شناسان" از وبلاگ کارنوشت. 

https://tinyurl.com/2e5mstka

"آيا سنت و مدرنيته در تعارض ماهوي است؟!" نوشته‌ی محمدحسن صادقپور.

https://tinyurl.com/yy9hv4r2

"جامعه مدرن نتيجه خوداندیشی و خودمختاری انسان است!"سخنرانی رامین جهانبگلو. 

https://tinyurl.com/47vyrtuy

"ایران و موج اول مدرنیته!" نوشته‌ی آیت قنبری.

https://tinyurl.com/ct22b7zw

"مدرنیته در ایران: پروژۀ ناتمام در ساحت درک فلسفی و ساحت تحقق!" مصاحبه‌ی موسی اکبری. 

https://tinyurl.com/4bs4uars

 "تفاوت فرهنگ و سنت!" از وبسایت پریمپتایو لاو. 

https://tinyurl.com/6jr8v2ar

"چرا سنت ها ارزش نگهداری دارند!" از وبسایت ردتری سایکل. 

https://tinyurl.com/cfbpa6hx

"هشت دلیل اهمیت سنت ها!" نوشته‌ی کریستین گری.

https://tinyurl.com/w4d8f7t5

قوی ترین شواهد از فرهنگ حیوانات در میمون ها و نهنگ ها دیده می شود!" نوشته‌ی مایکل باتلر. 

https://tinyurl.com/4ddhntyt

"در واقع چه تغییراتی در فرهنگ ایجاد می شود؟" از وبسایت پالومر.

https://tinyurl.com/aen67a3r

"فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن: سقوط انسان از فضیلت!" نوشته‌ی استنلی نیک.

https://tinyurl.com/sufkx6bh

"تکامل فرهنگی اجتماعی گونه های ما!" نوشته‌ی یورگن کلور. 

https://tinyurl.com/tacfkvr7

 "تفاوت فرهنگ و سنت!" از وبسایت پریمپتایو لاو. 

https://tinyurl.com/6jr8v2ar

"هفت ویژگی اصلی یک جامعه سنتی!" نوشته‌ی سونال گاتا. 

https://tinyurl.com/cfbpa6hx

حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • پیامی در مورد اپیزود چهارم "مرز قانون‌های بی قانون" میشنویم.
  • مریم در مورد کلیشه‌های جنسیتی در رابطه صحبت میکند.
  • پیامی در مورد هنر معمولی بودن میشنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد نسل‌های معاصر بشری و تجربیات زیست مشترک انسانها و به ویژه دهه‌ی شصت ایران و تاثیر آن بر احساسات گروهی مشترک میپردازیم. 

 

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

صداهای استفاده شده به ترتیب

قسمتی از موسیقی تیتراژ سریال" اوشین"

قسمتی از موسیقی متن انیمیشن " زال و سیمرغ"، ساخته مجید انتظامی، پخش شده در انیمیشن "بچه‌های آلپ"

قسمتی از آهنگ "بابام رو تو ندیدی؟"پخش شده در تلویزیون در دهه شصت

صدای آژیر قرمز جنگ ایران و عراق

 

موسیقی میانی

قطعه‌ی "من باهاش کار دارم اینروزا" با ترانه، ملودی و اجرای روزبه بمانی .

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"نسل گمشده: آنها چه کسانی هستند و نام آنها از کجا آمده است!"نوشته‌ی سانی مورتون.

https://tinyurl.com/112h60fn

"نسل گمشده و نویسندگانی که دنیای خود را توصیف کردند!" از وبسایت تاوت دات کام. 

https://tinyurl.com/1iqiigd9

"ما نسل گمشده." نوشته‌ی ژیل ژاراکس. 

https://tinyurl.com/3ufwqquv

"نسل گمشده و هزاره ها!" نوشته‌ی آماندا چاتیلا. 

https://tinyurl.com/12s7rtq7

"بدترین کابوس نسل Z: یک دلیل واقعی برای وحشت!" نوشته‌ی لیز استیلواگن.

https://tinyurl.com/umi0uzqt

"عواطف جمعی بررسی شادی ، غم ، عصبانیت و موارد دیگر!"نوشته‌ی الکساندر میشل. 

https://tinyurl.com/11cmx3mb

"نقش خشم جمعی درک شده و خشم و ترس در پاسخ به تهدید تروریستی!" نوشته‌ی جاشین کیم.

https://tinyurl.com/73spai0l

"تأثیر جنگ بر بروز افسردگی و اختلال و استرس پس از سانحه در بین ایرانیان جنگ ایران و عراق!" نوشته‌ی آیلار منصوری. 

https://tinyurl.com/cs6op2rm

 "شیوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در جمعیت ایران پس از فاجعه و جنگ: یک بررسی سیستماتیک و فراتحلیلی!" نوشته‌ی حسین سپهوند و همکاران. 

https://tinyurl.com/1auh9y6r

"آسیب های دوران کودکی!" از وبسایت ویکی پدیا. 

https://tinyurl.com/1fxds64h

"استرس در دوران کودکی!" از وبسایت ویکی پدیا.

https://tinyurl.com/36zy6n38

" بايسته‌های اجتماعي در سياستگذاري رسانه‌ای جمهوري اسلامي!" نوشته‌ی وحید خاشعی. 

https://tinyurl.com/vq8v609i

"«رسانه» ابزاري براي دسته‌بندي نسلها در ايران!" نوشته‌ی فروزنده جعفرزاده‌پور..

https://tinyurl.com/z6ld27w8

در این اپیزود با پگاه به صورت زنده در مورد موضوع اپیزود دوم پادکست سکوت بره‌ها با عنوان "کودکان واقعی در فضای مجازی" و انتشار عکس کودکان در فضای مجازی صحبت کردیم.

 

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، در مورد مکاتب انگیزشی، نطریه‌های زیربنایی این مکاتب و کتاب‌های موفقیت صحبت میکنیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

صداهای استفاده شده به ترتیب

قسمتی از فیلم «همسفر» به کارگردانی مسعود اسداللهی، با بازی بهروز وثوقی و گوگوش

قسمتی از صحبت‎های افسانه بایگان در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی «عید همدلی»

قسمتهایی از تبلیغات و سمینارهای سخنرانان انگیزشی، برگرفته از شبکه‌های اجتماعی آنها

 

موسیقی میانی

قطعه‌ی «بالای سرمون» از گروه Intimate vibe

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"کارکرد ترس چگونه است!"نوشته‌ی جولیا لیتون.

https://tinyurl.com/ybjxa2vf

"تاریخچه کوتاهی از خودشکوفایی ، پرفروش ترین ژانر جهان!" از وبسایت پابلیشینگ پرسپکتیو. 

https://tinyurl.com/y8t444ta

"صد سال اخیر خودشکوفایی." نوشته‌ی کارا کوتروزولا. 

https://tinyurl.com/y6wya4kf

"چرا صنعت خودیاری بر ایالات متحده تسلط دارد؟" نوشته‌ی مارشال سینکلیر. 

https://tinyurl.com/ydxjvfcu

"پنج مشکل در صنعت خودیاری!" از وبسایت مارک منسن.

https://tinyurl.com/ybkg8sra

"جوانب مثبت و منفی کتاب های خودیاری!"از وبسایت لیتل تاک. 

https://tinyurl.com/y8fljshc

"خودسازی: جوانب مثبت و منفی از دیدگاه روانشناسی!" نوشته‌ی ماهیما بهاتناگار.

https://tinyurl.com/ya29qme5

"پنج نکته‌ای که باید در مورد کتاب های خودیاری بدانید؟" نوشته‌ی سوزان کراوس وایت‌برون. 

https://tinyurl.com/y7otz3v8

 "خواندن کتابهای خودیاری را متوقف کنید؟" نوشته‌ی آنتونی بی. 

https://tinyurl.com/y8kqua7j

"چگونه سوئدی ها فریب یکی از بزرگترین بلوف های علمی زمان ما را خوردند!" نوشته‌ی دیوید سومپتر. 

https://tinyurl.com/yb9sqccm

"حقیقت در مورد قانون جذب!" نوشته‌ی نیل فاربر.

https://tinyurl.com/ydg8oocq

"دسته بندی کتابهای خودیاری!" از وبسایت دلاتینو آتر.

https://tinyurl.com/y92a6swy

"تخمین زده می شود صنعت خودسازی تا سال 2022 به 13.2 میلیارد دلار رشد کند!" نوشته‌ی یولا کریستینا اوتا. 

https://tinyurl.com/y7b9txma

"هفده مدل آمار صنعت قدرتمند خود بهبودی!" نوشته‌ی دارکو ژاکومویک. 

https://tinyurl.com/y9y6o96y

"ترس!" از وبسایت ویکیپدیا.

https://tinyurl.com/y8yay75o

"فلسفه‌ی ترس!" از وبسایت فیلاسفی آف فیر.

https://tinyurl.com/y96saptd

 " نظریه تکاملی انگیزه!" از وبسایت لومن. 

https://tinyurl.com/ya8ktdcs

 " نظریه انگیزش هرتزبرگ - نظریه دو عامل!" از وبسایت ای پی ام.

https://tinyurl.com/y68w7a33

 " توضیح سلسله مراتب نیازهای مازلو!" نوشته‌ی الیزابت هوپر. 

https://tinyurl.com/y5jlvjgm

" بیست نظریه‌ی مشهور انگیزه در روانشناسی!" نوشته‌ی بیتا سودرز. 

https://tinyurl.com/ybbpjfta

 "قانون جذب و کارما!" نوشته‌ی دیپاک چوبرا.

https://tinyurl.com/y969vt3y

" نظریه و انگیزه تعیین سرنوشت!" نوشته‌ی کندرا چری. 

https://tinyurl.com/y6ur7dks

"نظریه‌ی فکر نو!" از وبسایت بریتانیکا. 

https://tinyurl.com/ybnhwttb

 "نظریه‌ی عصر نو!" نوشته‌ی گوردون ملتون. 

https://tinyurl.com/y5lflsf7

 " در رد و تمنای اندیشه نو!" نوشته‌ی امیر هوشمند.

https://tinyurl.com/y9uhkqhy

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • پیام و نقدی در مورد اپیزود بیست و سه، "مردونگی به ریش و سبیله" می‌شنویم.
  • پیامی در مورد سلامت روان و مشکلات مدیریت بیمار در محیطهای کاری می‌شنویم.
  • پیامی در مورد اپیزود  "هیس! دخترها فریاد می‌زنند.." و رابطه‌ی تجاوز و هنرمند را می‌شنویم.
  • قسمتی از پشت صحنه‌ی ضبط پادکست سکوت بره‌ها را می‌شنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App