در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد پدیده‌ مردسالاری، عوامل و ریشه‌های آن و همچنین تاثیرات آن بر جوامع انسانی میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی میانی

قطعه‌ی "گریه‌ی مرد" کاری از گروه آبجیز از آلبوم "همه".

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"درک مثلث خشونت و خشونت ساختاری!"از وبسایت کنجلاین.

https://tinyurl.com/yynosaag

"خاستگاه سکسیسم: چگونه مردان 12،000 سال پیش به حکومت رسیدند!" نوشته‌ی انیل انانتاسومی و کیت داگلاس. 

https://tinyurl.com/y4r9l5vf

"عصر مردسالاری: چگونه یک ایده ناخوشایند به فریادی تند برای فمینیسم تبدیل شد." نوشته‌ی شارلوت هیژینز. 

https://tinyurl.com/yalsm73o

"ریشه‌‌ی مردسالاری!" از وبسایت لومن. 

https://tinyurl.com/yyq43j5m

"نقش ها و کلیشه های جنسیتی سنتی: چگونه می توانند بر کودکان و جوانان تأثیر بگذارند!" نوشته‌ی بای لوسی.

https://tinyurl.com/wbxhlve

"ماچو چه کسی است؟" نوشته‌ی مریم نظری و فروغ عزیزی. 

https://tinyurl.com/y47jakum

"مردانگی از نظر مردان چیست؟" نوشته‌ی الا کویز و آناماریا جستر.

https://tinyurl.com/y346ukc5

"مرد باش- مردانگی سمی ، رسانه های اجتماعی و خشونت." نوشته‌ی هنری استرسفورد. 

https://tinyurl.com/y49ruhts

 "فشارهای اجتماعی غیر منتظره در مردان!" از وب سایت دانشگاه پیتزبورگ. 

https://tinyurl.com/y3lces5z

"آنالیز مردانگی 2016: تحقیقات نشان می دهد بر مردان فشار وجود دارد!" از وبسایت دکالم زن. 

https://tinyurl.com/yxq2q84e

"چقدر مردانگی، میل جنسی را تحریک می کند؟" نوشته‌ی سارا هانتر ماری.

https://tinyurl.com/y2apso5z

"خاستگاه و آینده مردسالاری: پیشینه بیولوژیکی سیاست جنسیتی!" نوشته‌ی مالکوم پاتس و مارتا کمپل. 

https://tinyurl.com/y6p9asgz

"برابری جنسیتی از ما انسان ساخت: مردسالاری کم بود و دیر!" نوشته‌ی کامیلاپاور.

https://tinyurl.com/y2attsa4

"مردسالاری از کجا آمده است؟ یک رویکرد تکاملی!" نوشته‌ی دی آر. 

https://tinyurl.com/y64ngaky

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

 • پیامی در مورد اپیزود گیاه‌خواری وسبک غذایی همه‌چیزخواری  می شنویم.
 • پیامی در مورد اپیزود آزار جنسی و تجربه‌های شخصی می‌شنویم.
 • پیامی در مورد پادکست‌های پرطرفدار و نحوه‌ی برخورد شنونده می‌شنویم.
 • پیامی در مورد اپیزود قتل‌های ناموسی و پرسشگری  می شنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد مفهوم زیبایی و تعارف آن و همچنین تاریخچه‌ی عمل‌های زیبایی و دلایل و تاثیرات آن می‌پردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی

harf2020 

بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی میانی

قطعه‌ی "به خود آی" با اجرای آیدین جودی و محمد تیام و شعری از علی حیدری.

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"زیبایی!"از وبسایت استنفرد انکلوپدیا آو فیلاسفی.

https://tinyurl.com/yytdy4ma

"تاریخچه‌ی زشت عمل‌های زیبایی!" نوشته‌ی میشل اسمیت. 

https://tinyurl.com/yyekvkag

"تاریخچه جراحی پلاستیک." نوشته‌ی ناتالی کیتا. 

https://tinyurl.com/yyzt8c84

"هشت جراحی پلاستیک رایج!" از وبسایت فلوریدا مدیکال کلینیک. 

https://tinyurl.com/y2hxf3oj

"جراحی زیبایی در مقابل جراحی پلاستیک!" از وبسایت امریکن بورد آو کازمتیک سرجری.

https://tinyurl.com/yaex6dhb

"جراحی پلاستیک:گزارش و آمار"از وبسایت پلاستیک سرجری . 

https://tinyurl.com/y3drgjmc

"تأثیر جراحی زیبایی در نوشتار رسانه‌ای جامعه؟" از وبسایت یو کی ایسیس.

https://tinyurl.com/y3mtmp38

"جراحی زیبایی و اختلالات روانشناختی." نوشته‌ی مایکل ریلی و کیون پارسا استرسفورد. 

https://tinyurl.com/y5lm2eb5

 "زیبایی در چشم بیننده!" نوشته‌ی ربکا کلی. 

https://tinyurl.com/y5r6ee95

"آیا جراحی پلاستیک سودی برای سلامتی دارد؟" از وبسایت دی آر اسلک. 

https://tinyurl.com/y5bv7dcy

"چگونه جراحی های پلاستیک اثرات روحی و روانی دارد؟" از وبسایت کازمتیک سرجری سولیسیتورز.

https://tinyurl.com/yy9zbwfq

"مشکلات بهداشت روانی بعد از جراحی زیبایی بدتر می شود!" از وبسایت دایجست رسرچ. 

https://tinyurl.com/hfrk7xl

"اعتیاد به جراحی پلاستیک: وسواس ناسالم با کمال!" نوشته‌ی جنا هیلیلارد.

https://tinyurl.com/yygl53dl

"رابطه جراحی زیبایی و سن‌گرایی!" نوشته‌ی لیست هیلتون. 

https://tinyurl.com/yywd5hyb

"افزایش عمل‌های زیبایی به سنگرایی ارتباط دارد!" نوشته‌ی پاتریشیا بارنس. 

https://tinyurl.com/y4bsjhhg

"چرا همه‌ی ما (بخصوص زنان)می خواهیم جوان و زیبا باشیم؟ از دیدگاه روانشناسی تکاملی!" نوشته‌ی مری تادینس.

https://tinyurl.com/y29a27nr

"خوب به نظر رسیدن:روانشناسی و بیولوژی زیبایی!" نوشته‌ی چارلز فنج. 

https://tinyurl.com/y6qhaphb

"عوامل انگیزشی برای جراحی زیبایی: بر اساس مقالات تحقیقی!" نوشته‌ی هاس فیگوریا و دیگر همکاران. 

https://tinyurl.com/y4h5yoo5

"روانشناسی جراحی زیبایی: نقد و بررسی و تجدید ارزیابی!" نوشته‌ی دیوید سارور و دیگر همکاران.

https://tinyurl.com/y2qgwocw

" داده های جدید نشان می دهد که جراحی زیبایی در حال افزایش است!" از وبسایت مدیکال نیوز تودی. 

https://tinyurl.com/y2rws5pp

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

 • پیامی در مورد امید و امید واهی داشتن  می شنویم.
 • پیامی پر از تعریف و تمجید از پادکست سکوت بره‌ها می شنویم.
 • پیامی در مورد حواشی و قضاوت‌های در شبکه‌های مجازی علیه متهمین به تجاوز می‌شنویم.
 • تجربه‌ای شخصی از مواجه با پریود می شنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، در مورد انواع آزار جنسی، تجاوز و نظریه‌های توضیح دهنده‌ی آن صحبت میکنیم و نگاه عمومی جامعه به این پدیده را مورد بحث قرار می دهیم.

شنیدن این اپیزود می‌تواند برای کودکان مناسب نباشد.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی

Harf2020

بفرستید.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی میانی

قطعه‌ی "هیچ[مـن]" از آلبوم جان، با صدای صاد و شعر و آهنگ یارا.

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

منابع

"وقتی تعرض جنسی،تاریخ را میسازد!"از وبسایت هیستوری دات کام.

https://tinyurl.com/y28lzzca

"تاریخچه مختصر و غم‌انگیز تجاوزهای قانونی!" نوشته‌ی الی کنتی. 

https://tinyurl.com/y2whouyu

"هفت حیوان شایان ستایش که هیولاهای آدم کش نیز هستند." نوشته‌ی دیلن متیوس. 

https://tinyurl.com/yxneneak

"چه تفاوتی بین سواستفاده جنسی ، تجاوز جنسی ، آزار جنسی و تجاوز وجود دارد؟" نوشته‌ی سارا ال. کوک و دیگر همکاران. 

https://tinyurl.com/y3zdvotf

"انواع تجاوز: اشکال مختلف تجاوز!" نوشته‌ی ناتاشا تریسی.

https://tinyurl.com/y5spe8ea

"انواع خشونت جنسی!"از وبسایت پیس اور ویولنس. 

https://tinyurl.com/y42pxat2

"نظریه‌های تجاوز!" نوشته‌ی رندی ترنهیل.

https://tinyurl.com/y5egcj8u

"موافقت با سکس به چه معناست؟" از وبسایت دپارتنرهود. 

https://tinyurl.com/rs6ma9o

 "ما با کارهایی که هنرمندانی به نام متجاوزین #METOO از خود به جای گذاشته اند،چه کنیم؟" نوشته‌ی مالی کالاهان. 

https://tinyurl.com/yypeo83t

"آنچه کارشناسان درباره مردان متجاوز می دانند!" نوشته‌ی هیتر مورفی. 

https://tinyurl.com/ybxseswu

"جنبش می‌تو!" از وبسایت ویکیپدیا.

https://tinyurl.com/y8ff3hn6

" حقیقتی در مورد اتهامات دروغین خشونت جنسی!" از وبسایت د اپن یونیورسیتی. 

https://tinyurl.com/y7rjrse6

"چرا زنان می توانند سالها با ادعاهای تجاوز جنسی ناگفته،زندگی کنند!" نوشته‌ی شیلا دوان.

https://tinyurl.com/yc4lzjt4

"وقتی قربانیان تجاوز در ایران به توییتر پناه می‌آورند!" از وبسایت فارسی دویچه‌وله. 

https://tinyurl.com/y3nltmkq

"مروری بر ادبیات آزار و اذیت جنسی: مجرم ، نظریه و مسائل درمانی!" نوشته‌ی افرودیتی پینا و دیگران. 

https://tinyurl.com/y5876t98

"مسیری متفاوت برای مقابله با آزار و اذیت جنسی!" از وبسایت بیدارزنی.

https://tinyurl.com/y5zljpuz

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

 • تجربه‌ی فردی زینب در مورد روابط آزارگر (سمی) و قضاوت دیگران را میشنویم.
 • سارا در ارتباط با تاثیر کرونا بر روابط اجتماعی و استرس های روانی ناشی از آن صحبت می‌کند.
 • نگاهی داریم به نظر محمد در مورد زیان‌های گوشتخواری و گیاهخواری.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد پدیده‌ی قتل‌های ناموسی، علل گسترش آن و همچنین کارکرد ساختارهای گوناگون اجتماعی-فرهنگی در ارتباط با این قضیه می‌پردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی میانی

قطعه‌ی "دختر بی مو" کاری از گروه واخوان.

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

منابع

"قتل‌های ناموسی: راهنمای کاربردی روابط جنسی و ناموسی برگرفته از منابع اسلامی."نوشته‌ی دانیل اکبری و پاول تتریلت.

https://books.google.se/books?id=msb5BQAAQBAJ&pg=PT76&lpg=PT76&dq=ghayra&source=bl&ots=9BZa7y6Ko5&sig=6gxf2z0jw3HcyWZFAp5q3gte_nQ&hl=en&sa=X&ei=9LjwVIm_LcPeoATF6IC4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=ghayra&f=false

"هزاران زن به دلیل حفظ آبروی خانوادگی به قتل می‌رسند!" نوشته‌ی هیلاری مایل. 

https://www.nationalgeographic.com/culture/2002/02/thousands-of-women-killed-for-family-honor/

"شبکه‌ی آگاهی از خشونت مبتنی بر قتل‌های ناموسی." از وبسایت اچ بی وی. 

http://hbv-awareness.com/

"تکامل قتل‌های ناموسی!" از وبسایت هرالد. 

https://herald.dawn.com/news/1153470/the-evolution-of-honour-killing

"هر آنچه که درباره‌ی قتل‌های ناموسی باید بدانید!" نوشته‌ی دانیلا سلبی.

https://www.globalcitizen.org/en/content/honor-based-violence-killings-women-girls-pakistan/

"چرا آبرو با ارزش‌تر از زندگیست؟" نوشته‌ی مالین پالسون. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830956/FULLTEXT01.pdf

"ناموس!" از وبسایت ویکیپدیا.

https://en.wikipedia.org/wiki/Namus

"مفهوم ناموس و نقش آن در خشونت علیه زنان: یک پژوهش علمی." نوشته‌ی سمیه رستم‌پور. 

http://www.khanehamn.org/archives/24942

 "ریشه‌های بیولوژیک قتل‌های ناموسی!" نوشته‌ی ماتیو گلداشتاین. 

https://www.jstor.org/stable/4236668?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents

"تئوری های مربوط به زن کشی و اهمیت آنها برای تحقیقات اجتماعی." نوشته‌ی کنسلو کریدی و دیگرهمکاران. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011392115622256

"چه به صورت مشخص و چه با عمومیت دادن: آیا باید از اصطلاح قتل‌های ناموسی استفاده کنیم؟" نوشته‌ی راچل ترمن.

https://www.degruyter.com/view/journals/mwjhr/7/1/article-mwjhr.2010.7.1.1162.xml.xml

"قتل‌های ناموسی و دفاع فرهنگی!" نوشته‌ی ژان کوهن. 

https://www.researchgate.net/publication/309419115_Honor_Killings_and_the_Cultural_Defense

"درک مثلث خشونت و خشونت سیستماتیک!" از وبسایت کانگ آنلاین.

http://kanglaonline.com/2012/07/understanding-violence-triangle-and-structural-violence-by-rajkumar-bobichand/

"بررسی مقدماتی به اصطلاح "قتل های ناموسی" در کانادا!" از وبسایت دپارتمنت آف جاستیس. 

https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/hk-ch/p3.html

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

 • فرهاد مهمان قسمت سی پادکست رانیو بود و کمی در مورد آن صحبت میکند.
 • تجربه‌ی شخصی فردی که در رابطه‌ی ابیوسیو قرار داشت را میشنویم.
 • حسین در مورد پیام قبلی خود، نقدی را به خودش وارد میکند.
 • نقدی به فرهاد میشنویم در رابطه با حرفهایش در اپیزود اول حرف۲۰۲۰

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد تاریخچه‌ی گیاهخواری و گوشتخواری، فواید و مضرات آن، و همچنین مباحث مطرح شده، پیرامون این قضیه می‌پردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی میانی

قطعه‌ی "خر " از آلبوم خرتوخر با ملودی و اجرای گروه ماکیچی بر روی شعری از فیروز بشیری به نام مناظره با خر.

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under an Attribution-NonCommercial License.

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

منابع

"هفت نوع مختلف گیاهخواری و تاثیرات"، نوشته‌ی سیمون لیدبتر.

https://blueandgreentomorrow.com/environment/7-types-vegetarians-impact-health-environment/ " تاریخچه گیاهخواری: از نئاندرتالهائی که از گیاهان می خوردند تا "رژیم غذایی برای یک سیاره کوچک""، نوشته‌ی مت بلیز. 

https://www.foodandwine.com/news/history-vegetarianism

" تکامل گیاهخواری از فیثاغورث تا پسکاتاریان." نوشته‌ی توری آوی. 

https://www.pbs.org/food/the-history-kitchen/evolution-vegetarianism/

" گوشتخواری از ما انسان ساخت:یافته‌های جدید بر اساس فسیل جمجه‌ی انسان"  نوشته‌ی چارلز چوی. 

https://www.livescience.com/23671-eating-meat-made-us-human.html

 

"به همین دلیل گیاهخواری تا همین اواخر به نتیجه نرسید!" نوشته‌ی مارتا زاراسکا.

https://time.com/4220270/vegetarianism-history-meathooked/

" چه خواهد شد اگر همه‌ی جهان، ناگهان گیاهخوارشوند؟" نوشته‌ی رچل نوور. 

https://www.bbc.com/future/article/20160926-what-would-happen-if-the-world-suddenly-went-vegetarian

"چه میشود اگر همه وگان شوند!"نوشته‌ی رچل هوسی.

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/vegan-diet-everyone-us-follow-health-impact-meat-nutrients-deficit-supply-scientists-study-a8064981.html

" تغذیه به سبک وگان: مزایا و خطرات احتمالی!" از وبسایت بیومس. 

https://biomes.world/en/intersting-facts/nutrition/vegan/pros-and-cons/

 " آیا دنیای بدون گوشت واقعا بهتر است؟ " نوشته‌ی مرچلو گلیستر. 

https://www.npr.org/sections/13.7/2017/06/28/532880755/is-a-no-meat-world-really-better?t=1588245691107

" دوازده دلیل مهم برای وگان شدن در دنیای امروز!" نوشته‌ی اشلی کپس. 

https://freefromharm.org/why-vegan/

" همه چیز خواری: حقایقی درباره‌ی انعطاف پذیری در خوردن! " نوشته‌ی آلینا بردفورد.

https://www.livescience.com/53483-omnivores.html

" در بیشتر دوران تاریخ بشریت ، همه چیز خوار بودن یک معضل نبوده است!" نوشته‌ی نانسی شوت. 

https://www.npr.org/sections/thesalt/2012/04/20/150817741/for-most-of-human-history-being-an-omnivore-was-no-dilemma

" همه‌چیز خوار بودن کاملا عجیب است!" از وبسایت فیوچریتی.

https://www.futurity.org/omnivores-evolution-of-diet-animals-2140632/

" کاهو سه برابر بدتر از شیرینی است و غذاهای گیاهی می توانند به محیط زیست آسیب بزنند. " نوشته‌ی آدام ویدنال. 

https://www.independent.co.uk/news/science/vegetarian-diet-bad-for-environment-meat-study-lettuce-three-times-worse-emissions-bacon-a6773671.html

" آیا گیاهخواری کمتر از گوشتخواری به محیط زیست آسیب میزند! " نوشته‌ی وین مارتیندیل. 

https://edition.cnn.com/2017/02/06/health/vegetarian-diet-conversation/index.html

" چرا رژیم وگان همیشه به نفع محیط زیست نیست! " نوشته‌‌ی ریچارد گری.

https://www.bbc.com/future/article/20200211-why-the-vegan-diet-is-not-always-green

" گیاهخواری " از وبسایت ویکیپدیا. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism

 " هفت نوع رژیم های غذایی گیاهی از لاکتو-اوو تا وگان ، توضیح یک متخصص تغذیه" نوشته‌ی کورین میلر. 

https://www.womenshealthmag.com/food/a29700788/types-of-vegetarians/

" کارنیورها " از وبسایت ویکیپدیا. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivore

" کارنیورها" از وبسایت اسکول سافت 

https://www.softschools.com/examples/science/carnivores_examples/159/

" آیا این طبیعی ست؟حقایقی درباره‌ی گوشتخواری" از وبسایت پتا. 

https://www.peta.org/living/food/really-natural-truth-humans-eating-meat/

" ملت گیاهخوار!" از وبسایت وجترین نیشن. 

https://vegetarian-nation.com/resources/common-questions/human-dietary-design/

 " انسان بصورت طبیعی گیاهخوار است! " نوشته‌ی مایکل بلوجی. 

https://michaelbluejay.com/veg/natural.html

" تاریخچه رژیم های گیاهی: جستجویی در روند پیشرفت گیاهخواری " نوشته‌ی جینجر هولتین. 

https://foodandnutrition.org/from-the-magazine/the-history-of-vegetarian-diets-explore-the-progression-of-plant-based-eating/

" ده دلیل غالب که چرا گیاهخواری به نفع محیط زیست است!" از وبسایت داون تو ارت. 

https://www.downtoearth.org/go-veggie/environment/top-10-reasons

" وگان اخلاقی چیست؟" نوشته‌ی سالی اوون. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/01/what-is-an-ethical-vegan

" چرا وگان ها باعث می شوند بعضی افراد اینقدر عصبانی شوند؟" نوشته‌ی گوردون هودسون. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/without-prejudice/201910/why-do-vegans-make-some-people-so-angry

 " آیا نکات منفی‌ای درباره‌ی رژیم غذایی گیاهخواری وجود دارد؟ " نوشته‌ی کاتلین دوهنی. 

https://www.webmd.com/diet/obesity/news/20191104/are-there-health-downsides-to-vegetarian-diets

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی

@harf2020

بفرستید.

در این اپیزود 

 • حسین در مورد ساختار کلی حرف۲۰۲۰ صحبت میکند.
 • پیامی در مورد اپیزود ۱۵ پادکست سکوت بره‌ها «باهمیمو از هم جدا: کرونا» و نقدی به رفتار رویا در مواجه با کرونا میشنویم.
 • پیامی در مورد پیشنهادی برای بهتر شدن پادکست میشنویم.

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

Load more

Play this podcast on Podbean App