October 1, 2020

حرف۲۰۲۰ - قسمت چهارم

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • پیامی در مورد امید و امید واهی داشتن  می شنویم.
  • پیامی پر از تعریف و تمجید از پادکست سکوت بره‌ها می شنویم.
  • پیامی در مورد حواشی و قضاوت‌های در شبکه‌های مجازی علیه متهمین به تجاوز می‌شنویم.
  • تجربه‌ای شخصی از مواجه با پریود می شنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App