March 1, 2021

حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • پیامی در مورد اپیزود چهارم "مرز قانون‌های بی قانون" میشنویم.
  • مریم در مورد کلیشه‌های جنسیتی در رابطه صحبت میکند.
  • پیامی در مورد هنر معمولی بودن میشنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App