December 1, 2020

حرف۲۰۲۰ - قسمت ششم

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • پیامی مجتبی را در مورد جریان سیال ذهن و چند اپیزود اخیر می‌شنویم.
  • پیام و نقدی در مورد دو  اپیزود "لکه‌ی ننگ" و "هیس! دخترها فریاد می‌زنند.." می‌شنویم.
  • پیامی در مورد " اجداد شکارچی" می‌شنویم.
  • پیامی در مورد برخوردهای متفاوت در محیط کار و سلامت روان می شنویم.
  • پیامی در مورد گیاه‌خواری و مسئولیت فردی می‌شنویم.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App