September 1, 2020

حرف۲۰۲۰ - قسمت سوم

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • تجربه‌ی فردی زینب در مورد روابط آزارگر (سمی) و قضاوت دیگران را میشنویم.
  • سارا در ارتباط با تاثیر کرونا بر روابط اجتماعی و استرس های روانی ناشی از آن صحبت می‌کند.
  • نگاهی داریم به نظر محمد در مورد زیان‌های گوشتخواری و گیاهخواری.

 

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

 

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App