August 1, 2020

حرف۲۰۲۰ - قسمت دوم

در اپیزودهای حرف۲۰۲۰، نظرات، صداها و پیام‌های شما را میشنویم و باهم به بحث و تبادل نظر میپردازیم.

اگر دوست دارید شما هم در تولید اپیزودهای حرف۲۰۲۰  مشارکت داشته باشید، صدای خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این اپیزود، یا هرکدام از اپیزودهای قبلی و یا حتی موضوعات و مسائل جدید برای ما در تلگرام به آیدی@harf2020 بفرستید.

در این اپیزود 

  • فرهاد مهمان قسمت سی پادکست رانیو بود و کمی در مورد آن صحبت میکند.
  • تجربه‌ی شخصی فردی که در رابطه‌ی ابیوسیو قرار داشت را میشنویم.
  • حسین در مورد پیام قبلی خود، نقدی را به خودش وارد میکند.
  • نقدی به فرهاد میشنویم در رابطه با حرفهایش در اپیزود اول حرف۲۰۲۰

ارسال فایل صوتی در تلگرام:

https://t.me/harf2020

موسیقی

Moonrise by Chad Crouch (www.soundofpicture.com)

Music is licensed under Attribution-NonCommercial 3.0 Unported

 

Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha

 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App